134
ბენეფიციარი
5
ქალაქი
საგრანტო პროექტები და ტენდერები
2019 წელს, „World Vision " საქართველოს და UNHCR-ის ტენდერი. განვახორციელეთ პროექტი „თემის მობილიზაცია და თანასწორობა . აღნიშნული პროექტი და გამოფენა წარმოადგენს ფოტო-კამპანიის "Leave Some Space for me"-ს დასკვნით ღონისძიებას.

2018 წელს, არასამთავრობო ორგანიზაციამ „სამოქალაქო ჟურნალისტიკის კლუბმა" დაიწყო არაფრომალური განათლების პროექტი მაღალთმთიან სოფლებში მცხროვრები მოსწავლეებისთვის.

2013- 2014 CIPDD -ის საგრანტო პროექტი, საქართველოს რეგიონებში სამოქალაქო ჟურნალისტიკის განვითარებითსვის

2013 წლიდან პროექტს, არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამოქალაქო ჟურნალისტიკის კლუბი" ახორციელებს დონორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით. მათ შორის, პროექტის ინტელექტუალურ მხარდაჭერას ორგანიზაცია "სამოქალაქო განვითარებისთვის სოციალური აქტივობა " ახორციელებს. არაფორმალური განათლების პროგრამის "ხელმისაწვდომი განათლება ჩემი უფლებაა" მიზანია, ჟურნალისტური ტექნიკის ბაზისური ცოდნა ყველა დაინტერესებული პირისთვის გახადოს ხელმისაწვდომი.

2012-2013 IREX G-MEDIA საგრანტო პროექტი, რეგიონებში სამოქალაქო ჟურნალისტიკის განვითარებისთვი
მემორანდუმები
2016 წელს, ქართულ-ევროპულ უმაღლეს სასწავლებელსა და "სამოქალქო ჟურნალისტიკის კლუბს" შორის გაფორმდა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი. თანამშრომლობის ფარგლებში მხარეები მიზნად ისახავენ უნივერსიტეტის სტუდენტებმა მედია პრაქტიკა გაიარონ ორგანიზაციაში.

2015 წელს, Chemonics International inc. და "სამოქალქო ჟურნალისტიკის კლუბს" შორის გაფორმდა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი. თანამშრომლობის ფარგლებში მხარეები მიზნად ისახავენ , საქართველოს საჯარო დაწყებთ სკოლებში მოსწავლეებს ჩაუტარონ სასწავლო კურსი ბიზნესის უნარ-ჩვევების შესაძენად.

2014 წლის 7 დეკემბერს "სამოქალაქო ჟურნალისტიკის კლუბსა" და სიღარიბის დაძლევის ფონდთან "მომავლის გზასთან " – განათლების სისტემის ურთიერთკავშირის ხელშეწყობის მზრუნველობა მოკლებული ბავშვებისთვის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება.

.

Made on
Tilda